Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

A-ordningen innført

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Skjema ikonA-ordningen ble innført 1. januar 2015
A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.
 
Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. NB: Oppgaver som gjelder 2014 skal leveres som før.
 
Første frist for a-meldingen er 5. februar
Arbeidsforhold og utbetalinger i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. A-meldingen kan sendes inn fra lønnssystem eller registreres direkte i Altinn. 
 
Rapportering på papir utgår med unntak av spesielle tilfeller. Private virksomheter med 1-2 ansatte kan levere a-meldingen på papir, dersom det på grunn av særlige forhold vil være urimelig å kreve elektronisk levering av opplysningene, jf. forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold (a-opplysningsforskriften) §3-2. Skjemaet ligger i Altinn. A-meldingen Hamar kan kontaktes på telefon 62 02 40 70 om forhold som gjelder selve innleveringen av papirskjemaet. 
 
For mer generelle spørsmål om a-ordningen og regler for innrapportering, kan Skatteopplysningen kontaktes på telefon 800 80 000, tastevalg 4 og deretter tastevalg 3. 
 
 

 

lik-oss-p-facebook