Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Brannsjef i Tjeldsund og Evenes

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

brann 110small

Tjeldsund er vertskommune for felles plan- og utviklingsavdeling for kommunene Evenes og Tjeldsund. Avdelingen har ansvar for alle tekniske tjenester og brann & redning. 

Tjeldsund kommune har følgende ledig stilling:

Brannsjef

Tjeldsund kommune har ca. 1.250 innbyggere og er lokalisert mellom Harstad (4,5 mil) og Narvik (8 mil). Kommunen omkranser Tjeldsundet med tettstedene Fjelldal, Ramsund, Kongsvik samt Tjeldøya. Tjeldsund er vertskommune for blant annet Norges brannskole, Sigma Nord og Sjøforsvarets base i Nord. Tjeldsund kommune er en entreprenørskapskommune som setter trivsel, trygghet og utvikling i fokus og folkehelseperspektivet skal ligge til grunn for all aktivitet.

Tjeldsund er vertskommune for felles plan- og utviklingsavdeling for kommunene Evenes og Tjeldsund. Avdelingen har ansvar for alle tekniske tjenester og brann & redning.

Tjeldsund kommune har følgende ledig stilling:

Brannsjef


60 % fast stilling i plan- og utviklingsavdelingen.

Brannsjefen har det daglige lederansvaret for brann- og redningsvesenet i Evenes og Tjeldsund kommuner. Stillingen er organisasjonsmessig underlagt plan- og utviklingssjefen.

Arbeidsoppgaver:

Hovedarbeidsområdet blir brannforebyggende oppgaver og tilsyn, brannberedskap, oljevern, personalansvar og ledelse, kommunalt beredskapsarbeid. Brannsjefen er også leder for forebyggende avdeling. Andre oppgaver kan legges til stillingen.

Brannvesenet har 2 brannstasjoner og ett depot, med til sammen 38 deltidsbrannmannskap. Brannvesenet har varabrannsjef og brannmester i deltidsstillinger. Tjeldsund kommune har samarbeid med Forsvaret om drift av brannstasjonen i Ramsund. Kommunene har ingen krav til vaktordning. Det forventes at brannsjefen er tilgjengelig på telefon/personsøker etter kontortid. Kontorsted er Tjeldsund rådhus på Tjeldøya.

Kvalifikasjoner:

Vi søker fortrinnsvis etter en person som har relevant brannsjefutdanning, jfr. krav til utdanning og kvalifikasjoner i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-11, 2. avsnitt. Vi ønsker søkere med høgskole, BER 3 kurs og forebyggende kurs ved Norges brannskole. Det er videre ønskelig med variert erfaring og kompetanse fra brann- og redningsvesen, med særlig vekt på forebyggende arbeid og ledelse.

Du må ha gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, og gode datakunnskap.

Vi søker en person som er utadvendt, har godt humør, gode samarbeidsevner og kan arbeide selvstendig. Personlig egnethet vektlegges.

Søker bør ha førerkort min klasse C, og 160 kode (utrykningssertifikat). Helse- og politiattest må fremlegges ved tilsetting.

Vi kan tilby:
•Et uformelt og godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer.
•Interessante og varierte arbeidsoppgaver, med gode muligheter for å forme egen arbeidsdag.
•Lønn etter nærmere avtale. Brannsjef og personsøker godtgjørelse iht særavtale.
•Gode pensjons- og forsikringsordninger.
•Kompetanseheving og opplæring etter behov.
•Ansettelse i henhold til lover, reglement og avtaleverk.
•Bilgodtgjørelse.

Den som tilsettes må av beredskapsmessig hensyn bosette seg i Evenes eller Tjeldsund kommuner, og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Tjeldsund kommune telefon 76 91 91 00 eller plan- og utviklingssjef Ole Øystein Lindebø telefon 992 95 475, epost:

Søknadsfrist: 5. februar 2015

Søknader sendes elektronisk via denne siden.

lik-oss-p-facebook