Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høysesong for elgpåkjørsler

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

elg

Nå er det høysesong for elgpåkjørsler og det har vært flere i vinter i vår kommune. Hvert år blir ca. 1300 elger drept av biler i Norge, derav de fleste i månedene november-mars. Når og hvor det skjer elgulykker er i stor grad forutsigbart, nemlig når elg oppholder seg i nærheten av en trafikkert veg.

Vi vil arbeidet med dette for om mulig å få ned antall påkjørsler. Bilister lar seg bare i liten grad påvirke av informasjonstiltak, skilt og lignende. Fareskilt har vist seg å ikke gi noen forebyggende effekt i forhold til viltulykker, trolig fordi bilister nesten aldri ser vilt når de ser et fareskilt.

På samme måte lærer elg fort at viltspeil, duftsignaler og lignende ikke utgjør noen fare for dem. Observasjonsstudier har vist at slike tiltak kan ha en kortvarig avskrekkende virkning på noen dyr, men det ble ikke funnet noen langvarige effekter.

Dette vil nå bli tema i Evenes kommunes trafikksikkerhetsutvalg i den nærmeste tiden.  Hvilke tiltak mener du må gjøres ?

lik-oss-p-facebook