Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Foretrekker ETS

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ETS-LogoSå langt i arbeidet med kommunereformen foretrekker de som har svart ETS-alternativet.

 Vi har den siste uka gjennomført 4 folkemøter for å få inn viktige forhold som bør vektlegges før vi går i drøftinger med nabokommunene. I tillegg har vi muligheten til å gi synspunkter på et >elektronisk skjema.  Dette er hovedhensikten med innbyggerdialogen i denne fasen. Vi er selv godt forbøyd med folkemøtene: Gode diskusjoner, spørsmål og innspill. De frammøtte fikk muligheten til å gi sine synspunkter skriftlig, de fleste valgte også dette. Vi sitter nå med et omfattende materiale som vi vil skrive ned og gjøre alment tilgjengelig. Disse synspunktene vil være viktige å ta med seg når våre folkevalgte går i drøftinger med nabokommunene.

Med fare for å forskuddtere den skriftlige oppsummeringen, en foreløpig gjennomgang viser at folket i stor grad er opptatt av kommunalt tjenstetilbud, tilgjengelig til dette og mulighet for flere arbeidsplasser.

Foretrukket alternativ
Vi ga også anledning til å uttrykke hvilket strukturalternativ som foretrekkes så langt i prosessen. Mange gir rimeligvis uttrykk for tvil ettersom alternativene og konsekvens av disse ikke er konkretisert. Flere krysser på flere alternativer, disse er registrert som "Har ikke bestemt meg". Noen har prioritert mellom flere alternativer, da har vi i dette oppsettet registrert det foretrukne alternativet. Oppsummering per i dag viser slik fordeling:

Egen kommune 20 %
ETS 39 %
Narvik m.fl. 17 %
Harstad m.fl. 3 %
Ikke bestemt meg 21 %
N=128 100 %

Kommunestruktur-uke-48 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det framkommer, er Harstad m.fl. det alternativet som har minst oppslutning. Flere som markert ETS har Harstad som sin neste prioritering.

Fylke lite viktig
Ettersom Evenes kommune har vedtatt også å se på fylkesgrensen, ba vi også om synspunkt på fylkestilhørighet. Vi kan vel konkludere med at de som har svart har et avslappet forhold til fylkestilhørighet:

Nordland 27 %
Troms 35 %
Ikke viktig 38 %
N=128 100 %

Fylkestilhorighet-uke-48-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemningsrapport - ikke faglig undersøkelse
Det er viktig å understreke at dette ikke er en faglig holdbar undersøkelse blant et representativt utvalgt av innbyggerne. Vi ba om en stemningsrapport, og det har vi fått. Når vi kommer noe lengere i dette arbeidet, vil vi gjennomføre en innbyggerundersøkelse som holder akseptabel faglig standard.

Takk for god hjelp
Vi har fått mange og gode innspill til det videre arbeidet med kommunereformen, og takker alle frammøtte og de som har svart over nett. Vi legger stor vekt på god dialog og informasjon i det videre arbeidet, og skal gjøre vårt beste i så måte. Vi har laget en egen hjemmeside med dette formålet, >> klikk her. Her vil du finne relevante sentrale utredninger og verktøy, lokale utredninger, medieklipp og mere til. Og selvsagt tar vi i mot forslag til forbedringer av dette nettstedet.

Her er presentasjonen som ble benyttet på folkemøtene:icon Kommunereform - presentasjon folkemøter uke 48-2014 (1.43 MB)

lik-oss-p-facebook