Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høringsutkast til Trafikksikkerhetsplan

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhetTrafikksikkerhetsplanen legges nå ut til offentlig høring og planlegges behandlet av Evenes kommunestyre i desember 2014.  Trafikksikkerhetsplanen (høringsutkast) er utarbeidet for en 4 års periode, - fra 2015 til 2018.  Se forslag til trafikksikkerhetsplan for Evenes som er utlagt under på høring med høringsfrist 01.desember 2014.

Evenes kommune har som mål å bli Trafikksikker kommune, og søker om deltakelse i prosjektet “Trafikksikker kommune” i regi av Trygg Trafikk og Nordland Fylkeskommune.

Trafikksikkerhetsplanen skal rulleres årlig ved gjennomgang og prioritering av tiltak. Dette skjer som en del av budsjettprosessen i handlingsprogrammet.

icon HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015-2018 (1.17 MB)

lik-oss-p-facebook