Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser til høring

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

plan-fysisk-aktivitet

Høringsutkast kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er lagt ut til offentlig ettersyn.

Vi viser til vedlagte planutkast til Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2015- 2018 for Evenes kommune. pdf Komlplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Høringsutkast
Planen legges nå ut til offentlig ettersyn og er sendt på høring i henhold til plan og bygningslovens § 5.2. Høringsfristen er 6 uker dvs. fredag 29. november.

Kommunedelplanen skal være et overordnet politisk styringsdokument, samt et utgangspunkt for kommunens administrative arbeid innen områdene fysisk aktivitet og naturopplevelser. Således vil planen være styrende i samarbeidet mellom kommunen og det frivillige kulturliv samt kommunens samarbeid med offentlige organisasjoner og næringsliv.

Det er åpent for alle å komme med innspill og det er et ønske om aktiv deltakelse fra offentlige myndigheter, frivillig sektor og andre berørte parter. Høringspartene oppfordres til å videreformidle info og planutkast til øvrige aktuelle parter.

I høringsuttalelsen bes det opplyst om følgende:
• Hvilke punkter og kapitler som omtales i høringsuttalelsen
• Hva som eventuelt er generelle merknader
• Hvilke oppgaver/tiltak som bør prioriteres i oppfølgingen av planen
. Hva som eventuelt konkret bør endres

Høringsutkastet legges også ut i resepsjonen på rådhuset i Bogen.

Høringsuttalelser sendes på mail til eller per post
til Evenes kommune, pb 43, 8533 Bogen i Ofoten innen fredag 29. november.

lik-oss-p-facebook