Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkehelsekoordinator på plass

. i kategorien Nyheter

Renate SkredlunfEvenes kommune er som kjent blitt folkehelsekommune og 1. september startet Renate Skredlund som folkehelsekoordinator.

 Fokus for vår folkehelsekommune vil frem til 2016 være følgende områder:

Helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler

Evenes kommune skal utvikle helsefremmende barnehager og helsefremmende skoler gjennom innføring av anbefalte kriterier og praktiske tiltak.

Aktiviteter og tilbud for barn og unge

Etablering av sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for barn og unge, herunder ungdomsklubb. Kulturkort for ungdom innføres. Det skal også organiseres felles møtesteder for unge og eldre. Lag og foreninger og andre frivillige trekkes inn i samarbeidet.

Aktiviteter og tilbud for eldre

I samarbeid med lag og foreninger og andre frivillige etableres sosiale møteplasser og aktivitetstilbud for eldre, som for eksempel seniordans med tilbringertjeneste. Enslige eldre prioriteres i folkehelsesammenheng.

Folkehelsehuset

Evenes kommune skal etablere et folkehelsehus hvor det skal jobbes med folkehelse- og forebyggende arbeid. Huset kan være arena for ulike kurs og aktiviteter. Brukere av huset er Evenes kommune sine innbyggere.

For å lykkes med dette viktige nybrottsarbeidet i Evenes kommune ønsker vi så mange som mulig med på laget. Det er viktig at fokus på folkehelsen blir integrert i kommunens enheter; vel så viktig er det at alle dere som gjør en frivillig innsats i kommunen kommer med innspill og forslag. Noe kan realiseres tidlig, andre ting kan komme senere. Det er mange som har mye kompetanse på ulike områder, og med et godt samarbeid og et felles fokus håper vi på å komme langt på veien mot en bedre folkehelse i Evenes kommune.

 

lik-oss-p-facebook