Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

elg-i-solnedgang

Kommunen er godt i gang med arbeidet med kommunedelplanen som etter framdriftsplanen skal vedtas i desember.

Planen skal være et overordnet politisk styringsdokument, samt et utgangspunkt for kommunens administrative arbeid innen områdene fysisk aktivitet og friluftsliv. 

For tiden pågår det dialogmøter med aktuelle grupper/organisasjoner innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Stikkord her er dagens aktiviteter og anlegg, herunder også anleggsregistreringer, framtidas behov for aktiviteter og anlegg, status og behov for universiell utforming, barn og andre gruppers behov, nye tiltak/prosjekt/arrangement. 

Dialogmøter med kommunale enheter, ungdomsråd, eldreråd og rådet for de med nedsatt funksjonsevne skal gjennomføres etter dette.

Når det gjelder anleggsregistreringer på idrettsanlegg.no , så skal anlegg for friluftsliv også registreres, f.eks. kulturstier, gapahuker m.m. 

Kommunedelplanen har flere viktige funksjoner og gir blant annet grunnlag for å søke om spillemidler til idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, og anlegg til friluftsformål.

lik-oss-p-facebook