Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Bostøtte

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

bostotteHva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Bostøttekontoret i kommunen er på rådhuset i Bogen, Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten.  Postadresse er postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten.  Telefonnummer er 76 98 15 00.

Sjekk om du kan få bostøtte 

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Vilkår for bostøtte
Alle over 18 år kan søke bostøtte unntatt studenter og personer i førstegangstjeneste. Du kan likevel søke hvis du

• er student med barn
• er student uten barn og studiet er et ledd i et offentlig arbeidsrettet tiltak
• er under 18 år og har egne barn

Du må bo i boligen du søker bostøtte for. Alle som bor i boligen må også være registrert i folkeregisteret.
Boligen din må være godkjent for helårsbruk. I tillegg må boligen ha egen inngang, eget bad/toalett og mulighet for å hvile og lage mat. Bor du i bofellesskap og har fått tildelt boligen av kommunen, kan du likevel søke bostøtte.

Inntektsgrenser
Det er satt øvre grenser for hvor høyt inntektsgrunnlag du kan ha for å kunne få bostøtte. Grensene finner du her.

Søk bostøtte  

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

 

Du må melde fra om endringer

Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen

• hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
• hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
• hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
• hvis boutgiftene endrer seg
• hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.

Klage på vedtak om bostøtte

Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning på rådhuset, Bergvikveien 11, 8533 Bogen. Du kan også bruke epost og vi har telefonnummer 76 98 15 00.

Regelverk

Lov om bostøtte

Forskrift om bostøtte 

 

lik-oss-p-facebook