Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Invitasjon

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

plan-fysisk-aktivitetVi inviterer følgende til møte 21. august kl. 1800-1930 i rådhuset i Kommunestyresalen:

 

● Lokalt næringsliv
● Lag og foreninger
● Evenes syn- og mestringssenter
● Folkehelsekoordinatoren
● Várdobáiki
● Ofoten Friluftsråd
● Kommunal Plan og utvikling, funksjonshemmedes-, eldre- og ungdomsråd
● Frivillighetssentralen, Evenskjer

til arbeidet med plan for  fysisk aktivitet og  naturopplevelser.

Denne planen skal utarbeides i dialog med idretts- og friluftsmiljøet. Kulturdepartementet forutsetter at alle kommuner skal ha en slik plan med prioritert tiltaksplan for statlig støtte i form av spillemiddeltilskudd.  Hvert år i planperioden skal planen rulleres, dvs. at en politisk behandlet prioriteringsliste over søknader til idretts- og nærmiljøanlegg blir inkludert i planen.  Evenes kommune starter arbeidet med å oppdatere gjeldene plan og overnevnte med fra starten av.

Alle berørte parter inviteres til fellesmøte for å komme med innspill til planen. Planutkastet skal utarbeides av administrasjonen og deretter vedtatt lagt ut til høring av Formannskapet. Eventuelle høringsuttalelser behandles før endelig godkjenning i kommunestyret.

Spørsmål kan rettes til Unn Kristin Laberg eller Per-Kaare Holdal

 

lik-oss-p-facebook