Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Søker etter stabsmedlemmer

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

Festivalleder Marita Kristin Eilertsen
– Vi ønsker nye personer inn i staben, vi trenger flere folk og vi trenger nye impulser, samtidig som vi håper at en stor del av den nåværende staben blir med videre, sier Márkomeannus festivalleder, Marita Kristin Eilertsen.

Márkomeannu har i 2014 jobbet med å fornye den interne organiseringa av festivalen, for å kunne løse de kapasitetsmessige utfordringene festivalen har. Nå tenkes staben delt inn i tre ulike deler; helårsstab, riggestab og gjennomføringsstab, og personer kan søke på bestemte stabsfunksjoner. Det legges vekt på at personer søker på stabsfunksjoner for ett år av gangen og ikke må binde seg i flere år til samme stabsfunksjon om det ikke er ønskelig.

Márkomeannu behøver minimum 39 personer for å dekke alle nødvendige stabsfunksjoner i den nye staben. Festivalen oppfordrer de som ønsker å bli med, til å søke i løpet av juli og første halvdel av august. En nærmere beskrivelse av de ulike delene av staben og stabsfunksjoner, samt lenke til søknadsskjema, finnes på Márkomeannus hjemmeside.

Torsdag 28. august vil Márkomeannu styre ta avgjørelsen om det blir campfestival i 2015 eller ikke. Det som bestemmer dette, er om Márkomeannu har fått inn mange nok søknader og personer til å dekke alle nødvendige stabsfunksjoner.

– Vi håper at vi den 28. august kan si at det blir campfestival slik publikum kjenner den oppe på Gállogieddi i 2015. Márkomeannu er en så viktig festival at det vil være veldig trist om den ikke består som campfestival, sier Eilertsen.

Festivallederen trekker fram mange positive sider ved å være stab.

– Som stab for Márkomeannu er du med på å lage en betydningsfull festival både i Sápmi, i regionen og i markebygda, og du er med på å bestemme hvordan Márkomeannu skal utvikle seg framover. I tillegg får du verdifull erfaring og kompetanse på gjennomføring av store arrangementer, prosjektledelse og samarbeid med andre mennesker. Og ikke minst blir du en del av en veldig fin gjeng.