Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Norgesmestertittelen skal beholdes

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

ordforer-hoksrud-solvik-olsen-350

Evenes kommune er Norgesmestre i kommunesamarbeid sammen med nabokommunene Tjeldsund og Skånland. Nå inviterer ordfører Svein Erik Kristiansen samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til samarbeid for å beholde tittelen.

Ordfører Svein Erik Kristiansen i Evenes kommune møtte i dag samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, statssekretær Bård Hoksrud, og politisk rådgiver Reynir Jóhannesson og overleverte ønske om å gi innbyggerne bedre bredbånd, samt et sikkert stamnett fra Narvik mot Lofoten.

I overleveringen var også en tilslutnings-erklæring fra 5 kommuner, Narvik, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og Vågan. Erklæringen beskriver behovet for elektronisk kommunikasjonslinjer som også skal ivareta samfunnssikkerheten og et stabilt stamnett fra Narvik, Ofoten til Vågan, Lofoten.

Ordfører i Evenes, Svein Erik Kristiansen sa til samferdselsministeren: - Uansett om det blir økt samhandling eller det blir kommunesammenslåing vil vi ha behov for høyhastighetsnett både internt i kommunen og mellom kommunene. Vi har ambisjon om fortsatt å være blant de fremste i kommunesamarbeid. For å oppnå dette må vi ivareta både den enkelte innbyggers, næringslivets og det offentliges framtidige behov og vi må samtidig forsøke å knytte de framtidige interne høyhastighetsnettene sammen. Dette vil gi et nødvendig stamnett med knytning fra Narvik mot Vågan som igjen har forbindelse mot hovednettet som går både sør og nordover.

Regionen er en av Nord-Norges tett befolkede og dette understreker behovet for et godt stamnett. Et kommunikasjonsnett må dekke våre framtidige behov for både kapasitet, driftssikkerhet, samfunnssikkerhet, voksemulighet og stabilitet skal vi ivareta de oppgaver som er og blir pålagt oss, avsluttet ordfører i Evenes.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sa: - Samferdsel er et av regjeringens viktigste satsningsområder. Tradisjonelt har det handlet om fysisk transport for å kunne kommunisere, arbeide og handle med hverandre. I dag kan vi også reise og gjøre mye digitalt. I vår regjeringsplattform har vi som målsetning at infrastrukturen skal være så bra at den kan være et konkurransefortrinn for oss som nasjon. Det gjelder også infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon.

Evenes kommune har laget en plan for tilstrekkelig bredbåndskapasitet og da høyhastighetsnett for framtiden.