Kommunestyret møtes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har møte 25. juni, les sakene her.

 På sakskartet står disse sakene og venter på å bli behandlet:

21/14Godkjenning av protokoll forrige møte
22/14Kvitfors felleskommunale vannverk - Organisering
23/14Rapportering 1. halvår 2014
24/14Vedlikehold Liland skole - evt. budsjettregulering
25/14Opptak av startlån 2014
26/14Skoleskyss - Utredning
27/14Høring om lov om godkjenning av låneopptak i forkant av kommunereformen
28/14Høring – Et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov
29/14Samiske stedsnavn og skrivemåte
30/14Referatsaker
31/14Evenes Kraftforsyning AS - forberedende generalforsamling

 Les sakspapirene: icon Kommunestyre 25.06.2014 - Innkalling og sakspapirer (2.73 MB)

Vi arbeider for tiden med å installere web-TV for å kunne overføre kommunestyrets møte direkte her fra hjemmesiden. Vi krysser fingrene for å komme i mål til møtet. Lykkes vi, kan du når som helst gå inn på det møtet du ønsker, og klikke på den saken som interesserer deg.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette, og legger ut link og eget menypunkt for kommune-TV.