Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Varsel om flom, oransje nivå, for Finnmark, Troms og Nordland

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

vannlekkasje

Varslet gjelder fra 06.06.2014

Varsel om flom, oransje nivå, for Finnmark, Troms og Nordland

Varmt vær har ført til økt snøsmelting og økende vannføring i flere vassdrag. Vassdrag som drenerer særlig snørike områder er spesielt utsatt. Natt til fredag nådde vannføringen i flere vassdrag et nivå tilsvarende oransje aktsomhetsnivå. Fortsatt varmt vær vil fører til at vannføringen igjen øker flere steder, men det er store lokale forskjeller.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på http://www.varsom.no/flom. Oppdatering sendes i e-post kun ved vesentlig forverring eller som påminnelse ved oransje og rødt aktsomhetsnivå."

http://www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231 Følgende mottakere skal kvittere for varselet på tlf.: 22 95 93 60 / 909 92 231 eller e-post

Vegtrafikksentralen (VTS øst)

Meteorologisk institutt

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Nordland