Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Planprogram rullering av kommuneplan

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

plan ikonDet er utarbeidet planprogram for rullering kommuneplanens samfunnsdel.

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 kunngjøres oppstart av arbeid med rullering av kommuneplanens samfunnsdel. Som et ledd i varsling av planoppstart for kommuneplanen skal det utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. I formannskapsmøte 13.1.2014 ble det vedtatt at planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder status, mål og retningsvalg for kommunens utvikling innenfor ulike samfunnsområder. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er samfunnsdelen som behandles nå.

Gjeldende kommuneplan ble vedtatt 26.6.2007, da med en “strategidel” og en “arealdel” med tilhørende verbaldel og konsekvensutredning. Planprogrammet er tilgjengelig under arkfane <Høringsdokument> under. Innspill og forslag vil fortløpende bli gjort tilgjengelig i mappen <Mottatte uttalelser>.