Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Pris for godt styresett

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Utmerkelse-2014Evenes har fått europeisk utmerkelse for godt styresett.

Evenes fikk utmerkelsen sammen med  9 andre kommuner, og ble delt ut  av KS-leder Gunn Marit Helgesen og statsråd Jan Tore Sanner på KS’ kommunalpolitiske toppmøte i Oslo i dag.

 - En usedvanlig god dag på jobben, sier ordfører Svein Erik Kristiansen. Dette er en honnør til hele lokalsamfunnet som bør anspore til økt innsats både for politisk miljø, våre ansatte og innbyggere. Ikke minst håper jeg at innbyggerne fortsatt vil engasjere seg. For det trenger vi dersom vi skal kunne utvikle lokalsamfunnet, tjenestene og lokaldemokratiet videre. 

 KS omtaler utmerkelsen slik i en pressemelding:

- Et godt lokaldemokrati er en viktig forutsetning for det lokale selvstyret, sier KS-leder Gunn Marit Helgesen. 

Det er tredje gang norske kommuner mottar den europeiske utmerkelsen, som ble delt ut av KS-leder Gunn Marit Helgesen og statsråd Jan Tore Sanner på KS’ kommunalpolitiske toppmøte i Oslo i dag. - Det er flott å kunne gi en anerkjennelse til kommuner som har gjort en solid innsats for lokaldemokratiet. Vi håper utmerkelsen kan være til inspirasjon for andre kommuner, sier Helgesen. 

KS lokaldemokratiundersøkelse ligger til grunn for vurderingen av kommunene. Den består av spørsmål til innbyggere og folkevalgte om hvordan de oppfatter demokratiet i egen kommune. Omkring 25 kommuner har hittil gjennomført undersøkelsen.

-For å få utmerkelsen for godt styresett er det lagt stor vekt på innbyggernes oppfatninger. Det skal være en klar overvekt av positive vurderinger. Det er satt krav om resultater som ligger på god norsk standard – og enda litt til! Det skal være noe å strekke seg etter, sier Helgesen.

Det er noen kjennetegn som særlig bør trekkes frem ved kommunene som mottar utmerkelsen, nemlig:

o At de er gode til å informere innbyggerne om forholdene i kommunen
o At innbyggerne opplever at de kan stole på løfter fra politikerne
o At innbyggerne ikke opplever at folkevalgte misbruker sin makt
o Og aller mest at innbyggerne er fornøyd med kommunens tjenestetilbud

Strategi for lokaldemokrati 
«Strategi for innovasjon og godt styresett på lokalt nivå» ble vedtatt i Europarådet i 2008, og gjennomføres i Norge som et samarbeid mellom KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Strategien består av 12 prinsipper for godt styresett. Den omfatter de grunnleggende verdiene i europeisk demokrati.

For å komme til undersøkelsen, > klikk her.