Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vi utbedrer Kvitfors

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Kvitfors-utbedring

Styret for Kvitfors felleskommunale vannverk har vedtatt utbedring.

På grunn av de stadige driftsproblemene/rørbruddene ved Kvitfors felleskommunale vannverk, har styret for vannverket med tilslutning fra eierkommunene Skånland og Evenes avgjort at det i 2014 skal gjøres utbedringer på ledningsnettet. Det som er vedtatt skal gjøres, er å skifte ut tilførselsledningen i utgangspunktet helt fra ventilhuset i Boltåsen og fram til flyplassen.

På illustrasjonen framkommer dette som «Etappe 1» og «Etappe 2».

Denne ledningen er i dårlig forfatning, og de fleste rørbrudd vi har hatt de senere åra er nettopp langs det strekket.

Prosjektet er startet og planleggingen er i gang, og vi tar sikte på en anbudsrunde slik at arbeidene kan startes opp i løpet av sommer/høst 2014. Vi kommer tilbake med mer informasjon og framdriftsplan for prosjektet når anbudsrunde for utbyggingen er gjennomført.

I selve gjennomføringsfasen vil vi måtte ha et nært samarbeid med abonnentene på nettet, og spesielt på strekningen som skal skiftes ut. Dette vil vi komme tilbake til dere med mer opplysninger om.