Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

PLU har ledige stillinger

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ledig stilling2Felles plan- og utviklingsavdeling med Tjeldsund har ledige stillinger for ingeniør (VAR) og vedlikeholdsarbeider.

INGENIØR – VAR (vann, avløp og renovasjon) 100 % fast stilling fra og med snarest.

Arbeidsoppgavene er i hovedsak innenfor fagområdene vann, avløp, renovasjon, miljø og kartverk. Dette er en nyopprettet stilling med interessante arbeidsoppgaver i to kommuner. Vi har et uformelt og godt arbeidsmiljø, i en hektisk hverdag og vi håper du har lyst til å søke.

I Evenes og Tjeldsund kommune har vi 5 kommunale vannverk og godt utbygd kommunalt avløpsnett. Hovedplan for vann og avløp skal rulleres, og det er vedtatt flere utbyggingsoppgaver på VA- området i begge kommunene. Renovasjonsordningen utføres i samarbeid med interkommunalt selskap, og kommunen har flere oppgaver innen miljøvern og forurensning.
Vi kan tilby varierte oppgaver innenfor VAR-området. Vi kan nevne planarbeid, kundebehandling, saksbehandling, budsjettoppfølging, kartverk, prosjektering, byggeledelse, kommunale forskrifter og gebyr. Andre arbeidsoppgaver kan også være aktuelt for stillingen etter kvalifikasjoner og behov.

> Les hele annonsen, og link til søknadsskjema.

VEDLIKEHOLDSARBEIDER 100 % fast stilling med tiltredelse snarest.

Stillingen er knyttet til plan- og utviklingsavdelingen med primært arbeidsområde Evenes kommune med oppmøte Bogen brannstasjon. Arbeidsområdet kan bli endret. Stillingen skal ivareta alle typer tekniske drifts- og vedlikeholdsoppgaver på kommunale bygg og kommunaltekniske anlegg. Brøyting og vedlikehold av kommunale veier, drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg, vedlikehold av biler og maskiner mm. Stillingen innebærer brøyteberedskap i vinterhalvåret. Andre oppgaver kan tillegges stillingen etter behov.

Det er ønskelig at søker kan delta i det kommunale brannvesen som deltidsbrannmann/sjåfør. Helseattest må kunne fremlegges. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

> Les hele annonsen, og link til søknadsskjema.