Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

ETS medisinske senter

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

helseVi orienterer om ETS medisinske senter.

Evenes, Tjeldsund og Skånland har vedtatt å etablere felles legetjeneste for ETS-kommunene - ETS medisinske senter. Skånland kommune er vertskommune for det interkommunale samarbeidet.
Det er bestemt at ETS medisinske senter skal lokaliseres i felles lokaler på Evenskjer med tilsammen 6 fastleger, 2 turnusleger samt kommuneoverlegen i tillegg til annet helsepersonell.

Ny felles kommuneoverlege
Barbro Hætta begynte 10. februar 2014 som ny kommuneoverlege for ETS-kommunene. Kommuneoverlegen har sterkt fokus på etableringen av ETS medisinske senter. Det er gjennomført prosesser med de ansatte gjennom en arbeidsgruppe, som har kommet frem til et planutkast for det fremtidige legesenteret som skal etableres i Helse- og velferdsbygget på Evenskjer. Den interkommunale legevakten vil også være lokalisert i de samme lokalene.

Arbeid som gjenstår
Det arbeides nå med ombyggingsprosessen for det nye senteret, som skal etter planen være ferdig i slutten av mai. I legedelen av bygget er det små endringer som må til. For tiden foretas en kartlegging av antall besøk, dette for å sikre nok parkeringsplasser.

Det er noe komplisert å samle pasientjournaler i ett felles system, her har kommunene forskjellige dataløsninger i dag. Dataleverandørene arbeider på spreng med å overføre alle opplysningene til ett system, og vi vet ikke når dette kan være på plass.

- Dette må vi ha på plass før åpning, sier Barbro Hætta. Vi kan ikke åpne før vi er helt sikre både på tilgang til pasientopplysninger og at personopplysningene er sikret.

Endelig gjenstår alle avtaler med ansatte som skal ha sin arbeidsplass i nye ETS medisinske senter.

Fordeler for innbyggerne
Innbyggerne vil kunne velge fastlege blant alle ETS-legene, og få sine utgifter refundert som om de valgte fastlege i egen kommune. Et større legekontor vil ikke være så sårbart ved fravær, og større miljø med bredere kompetanse gir oss større mulighet til å løse flere utfordringer lokalt.
ETS medisinske senter skal etter planen åpnes før sommerferien 2014, og vi kommer tilbake med informasjon om endelig åpningsdato.