Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Oppgraderer flyplassen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplassAVINOR skal gjennomføre omfattende oppgradering på flyplassen.

Dette gjelder i hovedsak utvendige sikkerhets- og miljøtiltak i henhold til krav i teknisk/operativ godkjenning fra Luftfartstilsynet. Store deler av arbeidet er av vedlikeholdsmessig karakter og omfatter følgende:

- nytt komplett lysanlegg for rullebane og taksebaner inkludert markeringslys på senterlinjene
- fjerne gammelt lysanlegg med armaturer og kabler
- anleggsarbeider for kabelgrøfter langs rullebane og taksebaner
- anleggsarbeider med planering og terrengjustering av sikkerhetsområdet rundt rullebanen
- skifte master for vindmålere og vindpølser til «knekkbar» type
- flytting av sikkerhetsgjerde i nordre område
- utbedre asfaltdekke på rullebanen; fresing av gammel asfalt og legging av ny asfalt for rullebane med skuldre
- oppgradere eksisterende tankanlegg (diesel, fyringsolje, spillolje, baneavisningsvæske, etc) i henhold til dagens interne og eksterne miljøkrav

Anleggsperioden er mars/april – oktober 2014. Arbeidet er både omfattende og teknisk krevende, samtidig som flytrafikken skal opprettholdes upåvirket av anleggsarbeidet. Det vil bli arbeidet både på dag, kveld og natterstid.
Fresing og asfaltering skal utføres som nattarbeid på stengt rullebane. Fresing/asfaltering og rilling av asfalt er støyende aktiviteter. Det utføres i løpet av ca. 15-20 netter i perioden 16.06.2014 – 24.08.2014 (eksakt tidspunkt er væravhengig), og da vil det også foregå omfattende transport av asfalt med lastebiler på E10/E6 mellom asfaltfabrikken ved Rombaksbrua og Evenes.

Flytrafikken vil gå som normalt, med unntak av natte-/helgestenging ved asfaltering. Natt-/helgestenging er i tidsluker utenom planlagte ruteflyginger.

På de tidspunkt der det utføres fresing/asfaltering vil det bli gjennomført følgende operative restriksjoner:

Nattestenging:
Mandag – lørdag: 22:15 – 06:15
(stenger på kvelden kl. 22:15 og åpner kl. 06:15 påfølgende morgen, gjelder fra mandag kveld til lørdag morgen)
Mandag: 00:30 – 06:15

Helgestenging:
Lørdag: 12:00 – 19:00
21:00 – 24:00
Søndag: 00:00 – 10:00
(stenger 21:00 lørdag kveld, åpner 10:00 søndag formiddag)