Eiendomsskatt 2014

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

takst-boligEiendomsskattelister for 2014 er lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok i møte 17.12.2013 under sak 49/13 å videreføre eiendomskatt for næring samt verker og bruk med 7 promille av taksert verdi.

Eiendomsskattelistene er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset fra 1. mars 2014 og i tre uker. Det er for øvrig ingen endringer i forhold til eiendomsskatten for 2013.

Eventuell klage sendes  eller

Evenes kommune
Pb. 43

8539 Bogen i Ofoten

innen 6 uker regnet fra 1. mars 2014.