Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Garanterer for kunstgress

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerFormannskapet har i dag garantert for lån, og kjøpt andeler i kunstgressbanen.

Formannskapet har gitt garanti for byggelån med 2,7 mill. Dette er hovedsakelig et lån som tas opp i påvente av spillemidler. I tillegg har formannskapet garantert for et ordinært lån på 1 mill. Garantiene er nødvendig for å kunne ha en komplett søknad om spillemidler, dette for å kunne gå i gang i år.

Utfordrer næringslivet
Formannskapet benyttet anledning til å utfordre næringslovet til å kjøpe andeler i LIFs prosjekt på Høgda. Komunen kjøpte andeler for 20.000, og utfordrer "samtidig samtlige bedrifter i kommune om å støtte etableringa av kunstgressbane på Høgda".

Herfra benyttes anledningen til å ønske lykke til med et godt prosjekt til beste for våre barn og unge.

Formannskapets vedtak, som var enstemmig:

  1. Evenes kommune garanterer ved simpelt forløfte for et byggelån stort kr. 2.700.000,- som konverteres i fastlån ved utbetaling av spillemidler og andre tilskudd. 
  2. Evenes kommune garanterer ved simpelt forløfte ovenfor Ofoten Sparebank (evnt. annen långiver) for et fastlån kr. 1.000.000,- til Liland Idrettsforening til anlegg av kunstgressbane på Høgda idrettsanlegg. Lånet forutsettes nedbetalt over 10 år. 
  3. Ovenstående garantier er fattet i medhold av kommunelovens § 13 da det ikke er tid til å forelegge saken for kommunestyret for ordinær behandling.
  4. Evenes formannskap kjøper andeler for kr. 20.000,- til prosjektet, og utfordrer samtidig samtlige bedrifter i kommune om å støtte etableringa av kunstgressbane på Høgda. Kommunens andelskjøp dekkes av avsatte midler formannskapet disposisjon (14901.1850.998). Rådmannen foretar nødvendig budsjettregulering. 
  5. LIF inviteres til møte med formannskapet. Formannskapet vil på denne bakgrunn ta stilling til kommunens samlede engasjement i saken.