Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Fellingstillatelse på jerv

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

JervFylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på 1 jerv i området.

Bakgrunnen for vedtaklet er stadige observasjoner av en jervetispe i området. Fylkesmannen har på eget initiativ fattet slikt vedtak: 

"Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 bokstav b og § 77, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt § 9, jf. §§ 1 og 3, gir Fylkesmannen i Troms skadefellingstillatelse på én – 1 – jerv i Skånland og Evenes kommuner samt deler av Gratangen og Narvik kommuner. Tillatelsen gjelder i perioden 5.2.2014–15.2.2014, og innenfor nærmere angitte vilkår".

Vedtaket kan påklages.

Fylkesmannens vurderinger og vedtak er gitt på visse vilkår, som kan leses her:  pdf  Fylkesmannen i Troms gir fellingstillatelse på en jerv. (667.5 kB)