Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gründerfond

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerKommunestyret vedtok i siste møte å etablere et eget fond for unge gründere.

Bakgrunnen er at Evenes kommune ønsker at unge gründere skal gis bedre mulighet til å realisere idéer som kan skape ny virksomhet, og kommunen ønsker å kunne bidra med veiledning og finansiering. Krav til søkere og tiltak er at:

  • Søker må være i aldersgruppen 18 – 35 år.
  • Søker må ha en helt konkret ide/prosjekt som har potensiale til å bli en varig og lønnsom virksomhet og gi nye arbeidsplasser i kommunen, og som kan utvikles gjennom en avtalt periode.
  • Søker må ha personlige forutsetninger for å utvikle og videreføre prosjektidéen.
  • Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste (skal kunne brukes til søknad til bank/offentlige virkemidler).
  • Stipendet kan nyttes til å kjøpe inn tjenester/konsulenthjelp og til andre definerte kostnader ved ideutviklingen. Stipendet kan i unntakstilfeller også nyttes til livsopphold/lønn dersom søker tar permisjon fra betalt jobb for å videreutvikle idéen.
  • Dersom stipendet nyttes til livsopphold/lønn tilpliktes søker å underrette likningsmyndighetene.
  • Stipendet kan kombineres med andre virkemidler i sammensatte “pakker” med avtalt veiledning eller programmer.
  • Fondet kan ikke nyttes til sanering av gjeld eller til tiltak som må anses som rene driftsinvesteringer.

Stipend kan maksimalt utgjøre kr. 15.000,- pr. deltaker/prosjekt. Vi legger opp til 2 søknadsrunder pr år – vår og høst. Ordningen gjøres kjent gjennom kommunens hjemmeside og EvenesNytt 2 ganger årlig. Det søkes på fastsatt skjema.

Søknadsfrist for 1. halvår 2014 er 1. april.

Vedtektener for fondet:  pdf  Gründerfond - Vedtekter (87.14 kB)
Søknadsskjema (word):  document  Gründerfond - Søknadsskjema (Word) (120.5 kB)
Søknadsskjema (pdf):  pdf  Gründerfond - Søknadsskjema (Pdf) (76.33 kB)

Søknad sendes
Evenes kommune
Pb. 43

8539 Bogen i Ofoten eller