Årets siste kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeEvenes kommunestyre har årets siste møte 17. desember 2013. 

På sakskartet denne gangen er følgende saker: 
46/13 Godkjenning av protokoll forrige møte
47/13 Investeringsbudsjett 2013 - Regulering
48/13 Kommunale gebyr og betalingssatser for 2014
49/13 Budsjett 2014 - Handlingsprogram 2014 - 2017
50/13 Permisjonsreglement -  revidering
51/13 Skifte av ordfører - Suppleringsvalg
52/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte
53/13 Utredning samarbeid branntjeneste Evenes, Lødingen og Tjeldsund
54/13 Rullering av tiltaksliste anlegg for idrett og friluftsliv
55/13 Referatsaker
 
Dokumenter:
icon Kommunestyret 17.12.2013 - Innkalling og sakspapirer (1.2 MB)
icon Handlingsprogram 2014 - 2017. Budsjett 2014 - Formannskapets innstilling (2.43 MB)
icon Betalingssatser 2014 - Formannskapets innstilling (214.66 kB)
pdf  Brannsamarbeid mellom Evenes, Lødingen og Tjeldsund kommuner (788.77 kB)
pdf  ELT brannsamarbeid - ROSanalyse (861.68 kB)

Les også:
Anbefaler utvidet brannsamarbeid
> Budsjett til ettersyn