sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Årets siste kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeEvenes kommunestyre har årets siste møte 17. desember 2013. 

På sakskartet denne gangen er følgende saker: 
46/13 Godkjenning av protokoll forrige møte
47/13 Investeringsbudsjett 2013 - Regulering
48/13 Kommunale gebyr og betalingssatser for 2014
49/13 Budsjett 2014 - Handlingsprogram 2014 - 2017
50/13 Permisjonsreglement -  revidering
51/13 Skifte av ordfører - Suppleringsvalg
52/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte
53/13 Utredning samarbeid branntjeneste Evenes, Lødingen og Tjeldsund
54/13 Rullering av tiltaksliste anlegg for idrett og friluftsliv
55/13 Referatsaker
 
Dokumenter:

Les også:
Anbefaler utvidet brannsamarbeid
> Budsjett til ettersyn