sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyret har møte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har sitt neste møte 5. november, les sakene her.

På sakskartet til våre folkevalgte står denne gangen:

36/13 Godkjenning av protokoll forrige møte
37/13 Jardar Jensen - Søknad om fritak fra kommunale verv - Valg av ordfører
38/13 Kvartalsrapportering 3/2013 - Budsjettregulering
39/13 Tilstandsrapport grunnskole
40/13 Utredning oppvekstsenter - Organisering
41/13 Bosetting av flyktninger 2014 - 2016
42/13 Kommunale veier - Vedlikeholdsbehov
43/13 Akutt forurensning i Vestfjorden - Overføring av ansvar fra kommunene til staten
44/13 Økning av festeavgiften
45/13 Referatsaker

Sakspapirene leser du her: icon Kommunestyret 05.11.2013 - Innkalling og sakspapirer (1.33 MB)

Kommunestyret skal behandle to dokumenter som ikke ligger i saksdokumentene foran, dette er:

Tilstandsrapport grunnskole 2013:  pdf  Tilstandsrappport grunnopplæringen 2013 (1.44 MB)
Forslag til plan for vedlikehold av kommunale veier:  pdf  Vedlikeholdsplan kommunal vei (680.14 kB)