Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Statsbudsjettet og Evenes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Forslag til statpengersbudsjett gjør ikke budsjettarbeidet enklere for Evenes.

Dager med statsbudsjett er spennende, men ikke alltid en god dag på jobben. I dag var det begge deler for rådmannen og hans stab.

Ikke dekning for lønns- og prisstigning
For oss medfører forslag til statsbudsjett en økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd) med 1,99 mill., en økning med 2,2 %. Til sammenlikning har Nordlandskommunene en økning med 4,3 %.

Vi hadde så langt i budsjettarbeidet lagt til grunn en økning med om lag det dobbelte. Hadde vi fått det, ville vi vært på snitt med resten av Nordland, og fått kompensert både for lønns- og prisstigning samt nye oppgaver.

- Statsbudsjettet legger til grunn en lønns- og prisvekst med 3 %, så dette er realnedgang for Evenes kommune.

Mer informasjon
For lesere som er interessert i ytterligere informasjon om statsbudsjettet og Evenes: Departementets hjemmeside har en løsning hvor du ser tallene for vårt vedkommende, og kan også klikke på "pil-ned tast" for å få ytterligere informasjon. > klikk her.

Ønsker du å se status for Nordlandskommunene, > klikk her.

Og her er hele dokumentet, > Grønt hefte. En kanskje mer leservennlig utgave er > her.

Evenes har utfordringer 
Kommunestyret skal i desember vedta både budsjett for 2014 og de neste fire årene (økonomiplan), og må da bl.a. finne rom for:

  • Som følge av skifte av pensjonsleverandør må vi inn med ny egenkapital, anslagsvis 3,5 mill. Dette må finansieres over drift.
  • Vi har de siste ti år opparbeidet oss en form for gjeld i drifta ("bokført premieavvik") med ca. 15 mill. Dette må vi begynne å sette av midler til for å kunne tilbakeføre.
  • Likviditeten er svært presset, og det er nødvendig med kassakreditt. Kontantbeholdningen må styrkes slik at vi hovedsakelig kan drive uten kreditt.
  • Vi har de siste år brukt av pensjonsfond (ca. 3 mill. årlig) for å betale pensjonsregningene. Vi kan neppe gjøre dette i kommende økonomiplanperiode.
  • Vi har nye oppgaver og utfordringer som vi må finne plasse til. Dette være seg pålagt dagtilbud til demente innen 2015, økt brukerbehov innen sosial, rus og psykiatri samt økte behov innen eldreomsorgen.

Dette bakteppet medfører at forslag til statsbudsjett ikke gjør jobben enklere for administrasjon og politikere.

Varsler kutt
Ettersom det er realnedgang i frie midler, er det riktig å varsle at det vil bli innstramninger for å balansere budsjett og økonomiplan. Hvilke innstramninger det blir er for tidlig å si, men det vil nok bli en blanding av prisøkninger og reduksjon i utgiftssiden.

Som tidligere vil vi orientere så godt vi kan, og vi vil også lage en egen publikumsmodul som er en forenklet budsjettutgave. Denne kan leserne benytte til å lage sin egen budsjettversjon.

penger