Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Regionrådet - ledig stilling som daglig leder

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

regionraad 72Stillingen som daglig leder av Ofoten regionråd er ledig.

Ofoten regionråd er et samarbeidsorgan for kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Regionen har ca. 26.000 innbyggere. Næringslivet består i hovedsak av forskjellig industri, transport, forsvar, utdanning m.m. Deler av næringslivet har internasjonale tilknytninger.

Vi søker daglig leder i 100 % fast stilling med tiltredelse snarest. Vi søker en person som ønsker å være med på å videreføre og utvikle regionsamarbeidet som samarbeidsverktøy for eierkommunene.

Hovedmålsettingene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteytingen i regionkommunene gjennom å: 

  • samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsordninger.
  • profilere Ofoten og ivareta regionens interesser utad.
  • styrke fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon.
  • medvirke til større åpenhet og samarbeid mellom kommunene i regionen og mellom regioner.

Vi søker en person med:

  • gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.
  • kjennskap til politiske systemer lokalt, regionalt og sentralt.
  • kjennskap til lokalt og regionalt næringsliv.
  • erfaring fra strategisk planlegging.
  • gjennomføringsevne.

For stillingen kreves høyere utdanning eller tilsvarende relevant erfaring. Søker må ha førerkort. Lønn etter avtale.

Kontorsted vil være i en av eierkommunene. Daglig leder vil kunne påvirke valg av kontorsted. Endelig kontorsted fastsettes av arbeidsutvalget i Ofoten regionråd.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til leder av Ofoten regionråd, ordfører i Narvik, Tore Nysæter, tlf. 959 85 431 eller e-post: .

Søknad sendes elektronisk via jobbnorge.no – ID 96779 innen 5. oktober.

regionraad 72