sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Valgresultatet klart

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

valgurneValgresultatet for Evenes er nå klart.

794 deltok i årets stortingsvalg, et frammøte med 75,8 %, en liten økning fra forrige Stortingsvalg. I forhold til forrige valg er fordeling av stemmene og endring siden sist slik:


Parti 2009   2013   Endring
          2009 - 2013
Arbeiderpartiet 250 31,8 % 222 28,1 % -3,7 %
De kristne     2 0,3 % 0,3 %
Folkeaksjonen mot oljeboring i      2 0,3 % 0,3 %
Fremskrittspartiet 222 28,3 % 158 20,0 % -8,3 %
Høyre 108 13,8 % 195 24,7 % 10,9 %
Kristelig Folkeparti 35 4,5 % 30 3,8 % -0,7 %
Kristent Samlingsparti 2 0,3 % 0 0,0 % -0,3 %
Kystpartiet 4 0,5 % 0 0,0 % -0,5 %
Miljøpartiet De Grønne 2 0,3 % 14 1,8 % 1,5 %
Norges Kommunistiske Parti 1 0,1 % 0   3,2 %
Pensjonistpartiet     1 0,1 % 0,1 %
Piratpartiet     2 0,3 % 0,3 %
Rødt 3 0,4 % 8 1,0 % 0,6 %
Senterpartiet 94 12,0 % 91 11,5 % -0,5 %
Sosialistisk Venstreparti 52 6,6 % 39 4,9 % -1,7 %
Venstre 12 1,5 % 26 3,3 % 1,8 %
Sum 785   794  

 

Departementets valgsider omfatter også en sammenlikning med forrige fylkestingsvalg, > les her.

En grafisk framstilling over partier med mer enn 1 % oppslutning i Evenes viser følgende endringer:

valg-2013