Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Mattilsynet har vurdert flyplassene

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplassMattilsynet har nylig vurdert flyplassene, og kommer ikke med kostholdsråd.

Etter at det tidligere ble kjent at det var utslipp av PFOS ved flere av Avinors flyplasser - med Evenes som "verstingen" - har nå Mattilsynet kommet med sin vurdering. Det gis i denne omgang ikke kostholdsråd, men Mattilsynet uttaler likevel at "Ved en markert økning av nivået, kan kostholdsråd for Lavangsvatnet bli aktuelt".

Vi sakser fra Mattilsynets brev av 30.7.2013 til Avinor når det gjelder vurdering av Evenes samt Mattilsynets samlede konklusjon: 

Harstad/Narvik Lufthavn (Evenes)
Her er det påvist PFOS i filet og lever fra røye i Lavangsvatnet. Selv om leveranalysene påviser PFOS, er lever fra ferskvannsfisk ikke regnet som mat. Snittverdien av PFOS fra målingene i filet fra røye fra Lavangsvatnet er 37,2 pg/kg, som likevel vil gi et opptak som blir godt under TWI og kan tangere eller så vidt overskride TDI. Om en legger til grunn Norkost 3-undersøkelsens antatte inntaksvolum, overskrides ikke PFOS-verdiene TWI. Det er likevel svært tydelig at Lavangsvatnet spesielt tilføres PFC-forbindelser, og utsig fra grunnen fortsetter selv etter forbudet om bruk i brannskum. Ved en markert økning av nivået, kan kostholdsråd for Lavangsvatnet bli aktuelt. For Langvatnet ved samme lufthavn anses verdiene av PFOS som moderate til lave i mattrygghetssammenheng.

 ----

Mattilsynets konklusjon
På bakgrunn av ovennevnte rapporter og gjennomgang vurderer Mattilsynet at mattryggheten er ivaretatt, og derfor er det ikke grunnlag for advarsel/kostholdsråd for filet av ferskvannsfisk eller sjømat på grunn av PFOS det er analysert for i undersøkelsene. Lever fra disse fiskeslagene regnes ikke som menneskemat, og vurderes ikke selv om det er målt høye verdier.
Mattilsynet ser heller ikke behov for advarsler i forhold til PFOS i drikkevann og overflatevann i områdene rundt flyplassene som er undersøkt. Selv om det finnes tydelig forurensing i filet og lever fra røye og ørret av PFC-forbindelser på eller i umiddelbar nærhet av noen flyplasser, viser analyser av fisk og skalldyr stort sett lave verdier der allmenheten har adgang.

Les hele brevet her:  pdf  Mattilsynet - Vurdering av PFOS i fisk i nærområdet av Avinors flyplasser (1.78 MB)

Ved Evenes vil det fortsatt bli tatt prøver, og så langt er det ikke besluttet hvilke tiltak som eventuelt skal iverksettes.