Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ikke kjør her

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Kjøring forbudtVi henstiller til at det ikke kjøres her.

Veien mellom Lilandsveien og Bjellgamveien (forbi tidligere Liland barnehage) er gangvei, bl.a. for å gi en tryggere skolevei for elever som går fra Øysundet. Den har hele tiden vært skiltet som vei for gående og syklende, til liten nytte.

Vi satte derfor i vår opp en bom for å redusere gjennomgangstrafikken. Også dette til liten nytte da det går å presse bil forbi bommen.

For å ivareta hensikten med at veien er gang- og sykkelvei, henstiller vi til at det ikke kjøres her. Det er nemlig svært lite tid å spare på på bruke denne som snarvei.