Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kvinnearkiv

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ArkivVi har mottatt henvendelse fra prosjektet Kvinnearkiv i Nordland om innsamling av materiale.

I forbindelse med stemmerettighetsjubileum i 2013 ønsker Arkiv i Nordland (AiN) å samle inn arkiv skapt av kvinneforeninger eller foreninger ledet av, eller med sterk deltakelse fra kvinner.

AiNs erfaring på arkivfeltet tilsier at slike arkiv vil finnes i mange bygder og byer i Nordland, samt at det bør tas vare på før det er for sent. Denne type arkiv står i fare for å gå tapt for alltid, da det i stor grad er privatarkiv som faller utenfor noen bevaringsordning. AiN vil ta ansvar å samle inn, katalogisere de aktuelle arkivene og tilgjengeliggjøre kildemateriale. De vil også sikre bevaring av dette viktige materialet.

Arkiv i Nordland ber kommunen om å hjelpe oss med å formidle informasjon om projektet, slik at en får samlet inn kvinnearkiv fra hele Nordland, slik at denne samlingen blir mest mulig representativ. Ved å sikre arkivmaterialet vil kvinners samfunnsengasjement i Nordland være dokumentert og kvinner vil vises i arkivet, og dermed også i framtidig historieskrivning.

Arkivskapere av kvinnearkiv kan for eksempel være:
- Norske Kvinners Sanitetsforening, lokallag
- Kooperative kvinneforeninger
- Kvinneforening under Redningsselskapet/Redningsskøyta
- Kvinneråd
- Lotteforening
- Avholdsforening
- Revmatikerforbund, lokallag
- Husmorlag
- Syforeninger
- Misjonsforening m.m.