Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Gjeteprosjekt sommeren 2013

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

sauEvenes og Tjeldsund beitelag har fått tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland for å drive tilsyn i tillegg til dyreiers eget, under årets beitesesong.

Evenes og Tjeldsund beitelag er innvilget midler til ca 9 ukers tilsyn. Per i dag er det en gjeter på plass, og det jobbes for å få tak i flere. Arbeidet består i å gå tilsyn i de aktuelle beiteområdene, lete etter kadaver, sjekke ansamlinger av fugler, følge med om det er syke dyr, føre logg o.s.v.

Evenes og Tjeldsund beitelag er ute etter skoleelever/studenter over 18 år, pensjonister eller andre ivrige turgåere. Tilsynsområdet er foreløpig ikke helt fastsatt, men det blir helt sikkert tilsyn i Liakollen-området. Andre aktuelle områder kan være Fjelldal/Tårstad/Skar, Veten-området og fjellområdene fra Dragvika til Kvitfors. Gjetingen kan skje til ulike tider på døgnet. Aktuell tidsperiode: ca 10.juni - 1.oktober.

Søknadsfrist: 30.mai

Søknad sendes:
Evenes og Tjeldsund beitelag v/Birgitte Rørvik Bruun

mob: 97054142