Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kommunestyremøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeKommunestyret har sitt neste møte 25. april, les papirene her.

På sakskartet denne gangen står følgende saker:

10/13 Godkjenning av protokoll forrige møte
11/13 Opptak av startlån 2013
12/13 Kommunal vei kryss E10 - Botn - Evt. utbedring
13/13 Kvartalsrapportering 1/2013 - Budsjettregulering
14/13 Kontrollrapport 2012 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Evenes kommune
15/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015
16/13 Kommunestruktur - Eventuell utredning for Ofoten
17/13 Kommunal planstrategi 2013 - 2016
18/13 Referatsaker

> Les sakspapirene her.