Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vokste mest

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

storkEndelige folketall per 31.12 viser at Evenes vokste prosentvis mest i Ofoten.

Vi økte folketallet med 17 i fjor, en tilvekst med 1,25 %. Bare 8 kommuner i Nordland hadde større relativ tilvekst. Økningen i Evenes er dessverre ikke nok til å kompensere for nedgang i nabokommunene, Tjeldsund ble dessverre 6 færre innbyggere og Skånland hadde en reduksjon med 32. For å opprettholde privat og offentlig sørvis i området er vi avhengige av at folketallet i området som sådan opprettholdes.

Evenes vokste i hvert av årets kvartaler, året under ett har vi både fødselsoverskudd og netto tilflytting.

2012 viser slik utvikling:

  Fødte Døde: Innflytt.: Utflytt.:
1. kvartal 3 2 16 13
2. kvartal 4 4 16 13
3. kvartal 2 3 26 19
4. kvartal 5 3 15 13
Summer 14 12 73 58
         
  Nto. fødsel: Nto. flytt.: Endring: Folketall:
1. kvartal 1 3 4 1363
2. kvartal 0 3 3 1366
3. kvartal -1 7 6 1372
4. kvartal 2 2 4 1376
Summer 2 15 17