Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Midler til trafikksikkerhet

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhetDet er tid for å søke om midler til trafikksikkerhet.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i første halvår 2013. Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten.

Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner, sykkelprøver mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg,
Statens vegvesen, postboks 1403,

8002 Bodø 

innen 20. februar 2013.

Ytterligere opplysningen kan fås av utvalgets sekretariat: eller tlf. 916 03 230.