Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Infomøte på flyplassen

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

evenes flyplassAvinor gjennomførte i dag folkemøte om forurensning ved flyplassen. Her får du hele presentasjonen.

Møtet var relativt godt besøkt av et spørrelystent publikum. Prosjektleder Jarl Øvstedal ved Avinors Miljøprosjekt hadde en presentasjon av Svinors miljøprosjekt generelt og situasjonen ved Evenes spesielt.

For vår del vil vi framholde to hovedkonklusjoner:

  • Alle private vannforsyninger er undersøkt. Det er ikke funnet stoffer fra flyplassen i disse, en brønn inneholdt en fluorforbindelse som må stamme fra annen kilde.
  • Også Kjerkvatnet er forurenset. Avinor vurderer at dette ikke kan stamme fra brannøvingsfelt ved flyplass, og vil kontakte Forsvaret om saken.

Resultat fra prøver tatt av fisk foreligger  ennå ikke.

Dette medfører at vi opprettholder vår anmodning om ikke spise fisk fra Langvannet og Lavangsvannet, og vi utvider denne til også å omfatte Kjerkvatnet.

Vi vil vurdere dette på nytt når prøveresultatene av fisk foreligger.

Det vil i tiden som kommer bli tatt flere prøver både av fisk og vann, og videre tiltak vurdert i lys av disse.

Det ble også stilt spørsmål om kommunens rolle. Evenes kommune er både lokal helsemyndighet og lokal forurensningsmyndighet. Vi har samarbeidet tett med Avinor i begge disse to rollene. Vi er enige om tiltakene, og har ikke sett grunn til å gi pålegg så lenge Avinor også har fulgt våre anbefalinger. Når det gjelder forurensning har Klima- og forurensningsdirektoratet som overordnet organ fått alle rapportene.

Vi tilbyr også som kjent helseundersøkelse av innbyggere som føler grunn til det. Dette må gjennomføres som eget tiltak i samarbeid med Folkehelseinstituttet, men vi registrerer fortløpende behov og time kan bestilles > her.

Noen innbyggere uttrykte fortsatt usikkerhet, både i forhold til landbruk og sine vannkilder. Våre representanter uttrykte at kommunen vil være pådriver for ytterligere undersøkelser slik at usikkerhet kan erstattes med fakta.

Les hele Avinors presentasjon:  pdf  Forurensning ved flyplass - Presentasjon 1.2.1013 (2.34 MB)