Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Formannskapsmøte

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Formannskapets neste møte er 4. februar, sakene leser du her.klubbe

På kartet denne gangen står følgende saker:

4/13 Godkjenning av protokoll forrige møte
5/13 Vedtekter for næringsfondet i Evenes kommune
6/13 SH-partner- Søknad om tomt i Evenes næringspark
7/13 Søknad om kjøp av areal til næringsformål i Evenes næringspark
8/13 SØKNAD OM KONSESJONGNR21BNR 7 OG16
9/13 Klage på avslag permisjonssøknad
10/13 Avklaring betalingssatser SFO
11/13 Søknad om forlenget botid samt redusert husleie
12/13 Referatsaker
13/13 Kommunal planstrategi

Sak 9/13 behandles unntatt offentlighet, mens vi holder på med siste finpussen på sak 13/13. Denne vil derfor bli ettersendt.

Les sakene her: icon Formannskap 04022013 - Innkalling og sakspapirer (1.39 MB)