Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Felles formannskapsmøte i ETS

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeETS-kommunene har felles formannskapsmøte 24. januar med en sak på kartet: Felles legetjeneste, samarbeidsavtale og videre prosess.

Saken er nå ferdig utredet, det som gjenstår er forhandlinger med ansattes organisasjoner og behandling i de respektive kommunestyrer. Behandlingen i felles formannskapsmøte antas å være viktig for utfallet av denne saken.

Formannskapene får seg forelagt følgende innstilling:

1. Formannskapene i Evenes, Tjeldsund og Skånland anbefaler sine respektive kommunestyrer å inngå samarbeidsavtale om felles legetjeneste og legevakt slik denne foreligger.

2. Rådmennene i ETS bes snarest gjennomføre informasjon, drøftinger og forhandlinger med ansatte og respektive tillitsvalgte som berøres.

3. ETS medisinske senter etableres i tråd med den beskrevne fremdriftsplanen.

4. Til investeringer i forbindelse med etableringen av den samlokaliserte tjenesten på Evenskjer settes en ramme på inntil 3,0 mill kroner til felles kontorløsning, teknologi, inventar og utstyr.

5. For å utnytte økonomien mest mulig optimalt skal alt tilgjengelig medisinsk utstyr på Evenskjer, Nautå og Fjelldal overdras inn i den nye fellesskapsløsningen.

6. Skånland kommune som vertskommune vil etablere ETS medisinske senter i egnede lokaler på Evenskjer slik forutsatt i tidligere kommunestyrevedtak. 1. prioritets lokalisering vil være i Helse- og velferdsbygget.

Les saksutredningen: icon Formannskap 24012013 - Sakspapirer (598.42 kB)