Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vi ble flere

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

stork

Vi ble 12 flere Evenesværinger i løpet av 2012.

Vi begynte året med å være 1.359 innbyggere, og sluttet det av med folketall med 1.371. Oppsummert gir det slik utvikling per kvartal:

Folkemengde 1.1.2012: 1359
Fødte Døde: Innflytt.: Utflytt.:
1. kvartal 3 2 16 13
2. kvartal 4 4 16 13
3. kvartal 2 3 26 19
4. kvartal 5 3 15 18
Summer 14 12 73 63
Nto. fødsel: Nto. flytt.: Endring: Folketall:
1. kvartal 1 3 4 1363
2. kvartal 0 3 3 1366
3. kvartal -1 7 6 1372
4. kvartal 2 -3 -1 1371
Summer 2 10 12

Som oversikten viser har vi dette året både fødselsoverskudd og netto innflytting.

- En gledelig utvikling idet folketallet tidligere år er opprettholdt ved at flere er flyttet inn enn ut fra kommunen vår. De tre første kvartalene er basert på kvartalvise rapporter fra SSB, siste tall egne beregninger basert på rapport fra folkeregisteret. Det kan bli mindre justeringer når endelig rapport for siste kvartal foreligger, men ikke nok til at folketallet ikke viser positiv utvikling.

De siste årene har folketallsutviklingen i Evenes vært slik (tall ved årets utgang, og dermed utviklingen i løpet av året):

2012: 1.371
2011: 1.359
2010: 1.342
2009: 1.357
2008: 1.345
2007: 1.358
2006: 1.361
2005: 1.365

Vi må som det framgår mange år tilbake for å finne år med flere innbyggere enn vi er i dag.

- Vi er dermed en av få kommuner med stabilt og dels økende folketall. Positivt, ettersom tendensen dessverre er reduksjon i mindre kommuner.