Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Forurensning ved flyplassen

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

evenes flyplassDet anbefales at folk inntil videre ikke spiser fisk fra Lavangsvannet og Langvannet.

Som kjent fra media er det nylig avdekket funn av miljøgiften PFOS ved Evenes lufthavn. Prøver tatt i Lavangsvannet og Langvannet viser konsentrasjoner over akseptable grenseverdier.

Avinor, lokale helsemyndigheter og Mattilsynet Ofoten har innledet tett samarbeid i saken.

Lokale helsemyndigheter anbefaler følgende tiltak inntil nærmere vurderinger er foretatt:

Fisk tatt i Lavangsvannet og Langvannet bør ikke spises. Også om den er fisket for en stund tilbake, og ligger i fryseren.

Innbyggere med brønn eller drikkevannskilde nedstrøms i forhold til flyplassen, og som kan få vann fra vassdraget bør bruke annet vann til drikkevann. Dette gjelder også dersom brønnen ligger slik til at vann fra berørt vassdrag kan sive til brønnen via grunnvannet.

Vi vet selvsagt ikke nå hvor mange av våre innbyggere dette kan gjelde for. For de flestes vedkommende antas at brønnen ligger i god høyde i forhold til vassdraget. Om det er foretatt grunnboring ned til nivå som tilsvarer vassdraget og dette er tilstrekkelig nært, kan en derimot risikere tilsig av vann fra elva.

Det anbefales derfor at den enkelte vurderer plassering av sin vannkilde, og om den forsynes med vann fra vassdraget. Om det skaper problemer med å få tak i annet vann,  ontakt gjerne kommunen.

Avinor, Mattilsynet og våre helsemyndigheter arbeider videre med saken, og det vil komme ny informasjon uti uken. Inntil annen informasjon blir gitt, gjelder de forholdsreglene vi nå har gitt.