Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledig stillinger i omsorgssektoren

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

ledig stilling2Vi trenger nå flere dyktige medarbeidere i omsorgssektoren, både i hjemmetjenesten og i sykehjemmet.

Hjemmetjenesten i Evenes gir bistand til brukere i 20 omsorgsboliger, 8 eldreboliger og andre hjemmeboende i Evenes .

Vi har nå en ledig 100 % fast stilling som:
• Sykepleier

med tiltredelse snarest. – Turnus med arbeid hver 3. helg.

Evenes syke- og bygdeheim har 20 plasser, hvorav 8 i skjermet enhet for demente.

Vi har et ledig vikariat 75% stilling fra 1. april 2013 i ca ett år  som:
• Sykepleier. Turnus med arbeid 3. hver helg.

Omsorgsarbeidere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere

Faste stillinger:
12 % helgestilling helsefagarbeider – med arbeid hver tredje helg
19 % helgestilling helsefagarbeider – med arbeid annen hver helg

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til Gunnar Bergvik, 918 63 212, Ann-Kristin Skånhaug 769 85 804 eller Stine Fedreheim 769 85 805

Søknad sendes på fastsatt skjema som hentes her: pdf  Stillingssøknad (185.37 kB) og sendes

eller

Evenes kommune
postboks 43

8539 Bogen i Ofoten innen 31 desember 2012.