Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Nye prøveresultat

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

bogen skoleVi har nå mottatt resultater etter prøvetaking av muggsopp ved Bogen skole.

 Vi viser til sammendraget i tilstandskontrollen fra Asplan Viak:

PRØVETAKING MUGGSOPPSammenligning av prøveresultat:
Prøveresultatene avviker fra tidligere gjennomførte målinger. Høye verdier i klasserom 2- og 3 fra første prøvetaking samsvarer ikke med lave nivåer registrert i siste måling. Som kontroll av høye verdier i klassrom 2- og 3 fra første måling ble det gjennomført prøvetaking av inneluft i krypkjeller under klasserommene. Kontrollmåling i krypkjeller viste lave verdier som samsvarer med uteflora. Markert lavere vekst i klasserom under siste måling kan muligens skyldes redusert overføring av sporer fra krypkjeller.

Prøveresultat fra bibliotek er markert høyere under kontrollmåling en hva tilfellet er for første måling. Årsak til dette er ikke identifisert og bør kontrolleres. Det bemerkes i denne sammenheng at muggsoppnivået kan variere mye over årstidene samt at referanseprøve fra første prøvetaking viser et markert høyere totalinnhold av spiredyktige soppsporer enn hva tilfellet er for kontrollmålingene.

TILSTANDSKONTROLL BYGGETEKNIKK

Krypkjeller:
Krypkjeller bør utbedres.

Gulv over krypkjeller:
Gulv over krypkjeller bør utbedres.

Garderober gymfløy og WC jenter:
Kontroll av fukt og/eller vannskader gjennomføres.

Bibliotek:
Kontroll av fukt og/eller vannskader gjennomføres.

-------

Som rapporten viser: Lavere verdier i klasserom og høyere i biblioteket. Årsak til forekomst av muggsopp i klasseromsfløy er kjent, mens vi må arbeide videre for å finne årsak og dermed tiltak når det gjelder biblioteket og garderobene.

Vi vil komme med ny informasjon når vi vet noe mer og har fått forelagt rapporten til helsemyndighetene.

Rapportene:

pdf  Bogen skole - Prøveresultat muggsopp 2 (304.75 kB)

pdf  Bogen skole - Tilstandskontroll (529.33 kB)

Tidligere prøvetaking: pdf  Bogen skole - Prøveresultat muggsopp (270.44 kB)