Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Statsbudsjett og Evenes

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerRegjeringen presenterte i dag forslag til statsbudsjett, vi presenterer resultatet for Evenes kommune.

Økningen for Evenes er noe lavere enn det som framgår av forslag til statsbudsjett, og dermed også i media. Dette kommer av at skjønnsmidler for 2012 kun lå i statsbudsjettet med kr. 221.000 (vi fikk resten ved 2. fordeling), mens vi ligger inne i statsbudsjett 2013 med knappe 3,1 mill. i skjønnsmsidler (se nedenfor)

I forhold til årets vedtatte budsjett for Evenes kommune er endring i frie midler slik:

 

Budsjett

Forslag

2012

statsbudsjett 2013

Skatt på formue og inntekt

         22 847 000

            32 061 000

Rammetilskudd

         63 753 000

                59 863 000

Sum frie midler

        86 600 000

                   91 924 000

Nominell vekst

          5 324 000

6,15 %

(Vårt anslag på frie midler for 2012 stemmer med KS prognosemodell. Rammetilskudd 2012 omfatter også prosjektmidler).

Økningen på 5,3 mill. og 6,15 % er likevel i overkant av vekst for kommunesektoren, dette gjør at statsbudsjettet ikke medfører behov for økonomiske tilpasninger ut over det som var kjent fra før.

I tildeling av rammetilskudd for 2013 utgjør skjønnsmilder 3.066.000, dette fordeles slik:

Kompensasjon barnevern, kr. 2.338.000
Kompensasjon sosialtjenester, kr. 428.000
Utskifting av asbestholdige takplater, Liland barnehage kr. 300.000

Les Fylkesmannens tildeling av skjønnsmidler > her.

Fylkesmannen har i dag sendt brev til kommunene om budsjett 2013, dette gir nærmere bakgrunnsinfo og leses > her.

Vi har her fokusert på nivå på det såkalte frie midlene, som er sum av inntekts- og formuesskatt samt statlig rammeoverføring. Dette er den vesentligste betingelsen når vi arbeidet med budsjett for neste år. Frie midler samvarierer, mer i skatt gir mindre i rammetilskudd, og motsatt. I tillegg er tildeling av frie midler et anslag, det endelige fordelingen for 2013 vet vi ikke før uti januar 2014- Så hersker det usikkerhet som kan slå begge veier.

Kommunaldepartementet prøver med en forenkling med "Frie inntekter på nett", > klikk her for Evenes. PÅ dette nettstedet er det linker for å finne ut mer om hvordan skatt er beregnet og hvordan rammetilskuddet er satt sammen. Og for de kanskje mer spesielt interesserte, her er link til Grønt hefte.

Vi svarer gjerne på spørsmål om statsbudsjettet for Evenes, bruk kommentarfeltet under. NB: Spørsmål som krever politisk avklaring kan vi først besvare når kommunestyret har vedtatt budsjettet for Evenes i desember.