Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Oppvekstsenter utredet

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

oppvekstsenter

Utredningen om oppveksenter og alternative strukturer for skole- og barnehagetilbudet er nå ferdig, og er ute til høring.

Utredningen er gjennomført av en arbeidsgruppe nedsatt av formannskapet etter vedtak i kommunestyret.

Arbeidsgruppen har utredet følgende alternativer:

Alternativ: Endret årlig kostnad ift. budsjett 2012:
Alternativ 0: Dagens struktur opprettholdes  0
Alternativ 1: Begge skoler slås sammen Besparelse 3,35 mill
Alternativ 2: Begge skoler slås sammen,
barnehage til Bogen skole
Besparelse 2,7 mill.
Alternativ 3: Bogen skole 1-4,
Liland skole 5-10
Besparelse 2,2 mill.
Alternativ 4: Ny skole, ellers uendret Økning med 3,5 mill.
Alternativ 5: Nytt oppvekstsenter med flerbrukshall,
ny barnehage og basseng
Økning med kr. 5,6 mill.
Alternativ 6 a)1: Liland skole og flerbrukshall Besparelse med 1,4 mill.
Alternativ 6 a)2: Liland skole, hall og barnehage Besparelse med 0,3 mill.
Alternativ 6 a)3: Liland skole, hall og barnehage i
Bogen skoles lokaler
Besparelse med 0,8 mill.
Alternativ 6 b): Oppvekstsenter i ombygd Bogen skole Økning med 5,3 mill.

Utredningen omfatter langt flere områder enn de alternativer som er listet opp. Det foreslås å slå sammen begge skoler til Liland, og at oppvekstsenter vurderes ved frantidige rulleringer av økonomiplanen.

Les utredningen her i pdf: pdf  Oppvekstsenter - Forstudie sept 2012 (2.11 MB)  eller i et format hvor du kan bla direkte, > klikk her. (FlipSnack.)

Vi har også laget et regneark som støtte for utredningen, her kan du legge inn dine egne forutsetninger: spreadsheet  Oppvekstsenter - Regneark (119.2 kB) . Regnearket består av flere arkfaner (klikk nederst), og har en veiledning som første ark.

Utredningen er nå ute til høring, og vi er selvsagt svært interessert interessert i flest mulig synspunkter. Høringsfristen er satt til 31. oktober 2012.

Kommentarer og synspunkt sendes:

Evenes kommune
Postboks 43

8539 Bogen i Ofoten eller på epost til:

Du kan også delta i debatten ved å legge til kommentar i meny under denne artikkelen, eller benytte vår FaceBook-side.

Vi legger fortløpende ut høringsuttalelser etter hvert som de kommer inn.