Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Folkehelseundersøkelse i Evenes og Skånland

Skrevet av Unn Kristin Laberg . i kategorien Nyheter

helse

Når du deltar, får du en enkel undersøkelse av din egen helse, samtidig som du gir et viktig bidrag til helseforskninga.

Alle innbyggere i alderen 40-79 år bosatt i Evenes og Skånland inviteres til å delta i en folkehelseundersøkelse.

Skånland og Evenes er de to første kommunene i et større forskningsprosjekt om folkehelsa. Undersøkelsen er i utgangspunktet planlagt i 10-12 utvalgte distriktskommuner i Nord-Norge. Resultatene vil kunne bidra til økt kunnskap om forekomst av risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer og diabetes – sykdommer som har vist seg å ramme en forholdvis stor andel av befolkningen. Miljøgifter er også et tema som står sentralt i denne undersøkelsen. Undersøkelsen går i regi av Universitetet i Tromsø, ISM, Senter for samisk helseforskning.

I pressemeldingen står det:

Vi starter med innsamling av kliniske data i Skånland og Evenes kommuner den mandag 17. september. Undersøkelsen vil vare i hele 6 uker og vi har etablert en forskningsstasjon på Helsesenteret på Evenskjer. Her vil inviterte deltakere ha mulighet å komme på dagtid mellom kl 09.30 og 15.45 og to kvelder i uka helt frem til kl 19.30. Det blir også lørdagsåpent den 29. september og 20. oktober.

Evenes og Skånland er de første kommunene ut i denne regionale undersøkelsen. Dette prosjektet har distriktene som hovedfokus. Vi ønsker å fokusere på det mangfoldige Nord Norge, derfor har vi valgt ut 10 - 12 kommuner i nord med befolkning av både norsk, samisk og kvensk opphav. Nyere helseundersøkelser av dette format er kunn gjort i Tromsøundersøkelsen hvor bybefolkningen i Nord Norges største by er deltakere.

Det er veldig viktig at vi får innbyggerne til å delta på denne undersøkelsen, det er kun gjennom aktiv deltakelse av de inviterte, at vi kan få kunnskap om folkehelsen. Kunnskapen vi får, vil vi til gjengjeld dele med kommunene som deltar. På en slik måte vil kommunen få en unik kunnskap om hvordan befolkningens helse er, hvor bør det settes inn mere forbyggende tiltak og hvilke grupper bør prioriteres i forhold til slike tiltak.

Vi håper på konkurranse mellom de to kommunene på hvem som får høyest deltakerprosent.

Vi håper på en stor folkehelsedugnad hvor innbyggerne ser viktigheten av å bidra til forskning og kunnskap som igjen kan brukes i deres hjemkommuner.

Nettlink http://site.uit.no/helseoglivsstil/

Ann Ragnhild Broderstad (Medisinsk faglig leder)   Solrunn Hanssen (Prosjektkoordinator)