sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Trafikksikkerhetstiltak

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

trafikksikkerhetNordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg kunngjør ledige midler til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i andre halvår 2012.

Midlene kan søkes av kommuner, lag/foreninger; FAU/skoler eller enkeltpersoner som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten. Midlene kan ikke nyttes til fysiske tiltak som gang/sykkelveger, busslommer etc, men til holdningsskapende tiltak som kampanjer, temadager/møter, refleks/refleksdemostrasjoner mm.

En kort beskrivelse av planlagte tiltak med kostnadsoverslag sendes:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg,
Statens vegvesen, postboks 1403,
8002 Bodø –

innen 21. september 2012.

Ytterligere opplysningen kan fås ved utvalgets sekretariat: eller tlf 916 03 230.