God skatteinngang

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

pengerVed utgang av juli er skatteinngangen kr. 724.000 foran budsjett for 2012, og kr. 1.000.287 mer enn til samme tid i fjor.

De første månedene i år begynte dårlig under budsjettet, men har gradvis tatt seg pent opp. Skatteinngang er sammen med statlig overføring de såkalte "frie inntekter", inntekter som kommunestyret disponerer etter egen prioritering og ut fra lovpålegg m.m. Disse to inntektskildene samvarierer slik at skattesvikt kompenseres nesten fullt ut gjennom statlig overføring, og omvendt ved skatteinngang over forutsetningen i statsbudsjettet hvor statlig overføring reduseres.

Evenes er en skattesvak kommune, årene 2008 - 2010 var gjennomsnittlig skatteprosent 73,1 % av landsgjennomsnittet.

Når vi fokuserer på skatteinngangen er det mer en måte å ta temperaturen på lokalsamfunnet enn av kommunaløkonomisk interesse. Vi tolker god skatteinngang som at ting går rimelig godt hos oss, innbyggerne er i arbeid og næringslivet sliter ikke tungt. Det er ikke god indikasjon at skatteinngang tidligere er bare 3/4 av landsgjennomsnittet.