Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Politisk ferie er over

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

klubbeDen politiske høstsesongen i Evenes begynner med formannskapets møte 15.8.2012.

På sakskartet står så langt følgende saker:

47/12 - Godkjenning av protokoll forrige møte
48/12 - Sametingsvalget - endring i forskrift om valg til Sametinget - høring
49/12 - Kirken - Søknad om dekning av skyssutgifter
50/12 - Søknad om fri tilknytning til kommunalt avløp for hytte gnr 19 bnr 68
51/12 - Referatsaker

Det tas forbehold om tilleggssaker.

Som vanlig er det ikke mange saker til første møte etter en ferie, vi gjør til vanlig så godt vi kan for å ta unna saksmengden før ferier.

I tillegg til sakslisten inviteres formannskapet til å drøfte det politiske arbeidet denne høsten, med hovedvekt på:

  •  Rullering av handlingsprogram og økonomiplan
  • Økonomiseminar / revidering økonomireglement
  • Arbeid med utredning av oppvekstsenter

Les formannskapets saker: icon Formannskap 15082012 - Innkalling og sakspapirer (2.24 MB)

Vi gjør oppmerksom på at leserne finner sakslister og møtebøker ved å gå på menypunkt Lokaldemokrati > Sakslister og møtebøker - og så velge organ og og møtedato. Samme menypunktet gir deg også tilgang til våre postjournaler.

For dette møtet kan du også klikke > her.